Chci si pořídit Papouška, část I.

Ara

V uplynulých deseti, patnácti letech u nás došlo k velkému nárůstu chovu nejrůznějších a mnohdy i velmi vzácných druhů těchto obvykle krásných a inteligentních ptáků.

Vaše rozhodnutí pořídit si papouška by nemělo být výsledkem okamžiku, kdy Vás nadchne, jak je krásný, roztomilý, přítulný a umí mluvit. Toto nadšení je jen začátek. Pak musí nastoupit rozum a Vy musíte zodpovědně zvážit, zda jste schopni začlenit takového zvířecího kamaráda do svého života a starat se o něj.
Je třeba si uvědomit, že i „obyčejná“ andulka může žít třeba i více než deset let. Středně velcí papoušci jako amazoňan, žako apod. i několik desítek let. A ti opravdu velcí, kupříkladu arové i více než půl století.
Pořízením si jakéhokoli zvířete jste na sebe převzali povinnost se o něj po dobu jeho života postarat tak, aby byly co nejlépe naplněny jeho životní potřeby. V žádném případě to tedy neznamená jen pořídit klec a zajistit odpovídající krmení.

Chování papoušků obecně

Chováme-li v bytě  třeba i malého papouška, je nutné rozvíjet také odpovídajícím způsobem jeho intelekt, dostatečně se mu věnovat aby nestrádal osamocením. Velká většina papoušků jsou hejnové druhy, i když mnozí žijí párovým způsobem. Znamená to, že žijí v jakési pospolitosti mnoha jedinců, ale v období toku, páření, vysezení, krmení a vyvedení mláďat fungují ve stabilních párech.

Samozřejmě je možné chovat v bytě i párek nebo více jedinců, pokud k tomu máme odpovídající prostorové, časové a někdy i finanční podmínky, ale pak musíme počítat s tím, že se nám nepodař je ochočit a především vychovat natolik, aby byli takoví mazánci a přítulové, jak si třeba představujeme. Pokud byste chtěli přidat třeba již k ochočenému domácímu mazákovi nového parťáka, připravte se, že to může být zdlouhavý proces, který se nemusí podařit a jejich seznamování může být i velmi dramatické, dokonce může skončit i poraněním až smrtí některého z nich. Tedy i toto je důležité zvážit a rozhodnout dopředu - jeden, dva, nebo i více?

Je třeba vybavit se základními vědomostmi o Vámi vybraném druhu a pečlivě zvážit své možnosti ve vztahu ke způsobu Vašeho života. Jste většinu dne mimo domov? Bydlíte v pronajatém bytě? Hodně cestujete? Pak to může být opravdu jenom něco z nenáročné drobotiny náležící do skupiny exotického ptactva jako např. zebřička, kanárek, rýžovník apod. A to ještě jen za předpokladu, že máte spolehlivé kamarády nebo sousedy či příbuzné, kteří přijdou v době Vaší delší nepřítomnosti minimálně jednou za dva dny papouška zkontrolovat, nakrmit a vyměnit vodu.

Pokud nejste nějak mimořádně časově stresováni, ale jste začátečníci, doporučovali bychom Vám některého z menších papoušků například rodu phyrura, aratinga, alexander, senegalského papouška a mnoho dalších. Ti se dají už velmi dobře ochočit, lze je poměrně dobře vychovat.  Někdy jsou lidé nedostatečně informovaní a nevědí, že stejně tak, jako vychováváte např. psa, musíte vychovat i papouška. Pokud to zvládnete, budete překvapeni a nadšeni jeho inteligencí, přítulností  a mnohdy schopností  naučit se mluvit.

Papoušci a jejich schopnost mluvit

Jak to vlastně s tím mluvením je?  Řeč je výsadou člověka a je to vedle gest a mimiky prostředek komunikace nejen mezi lidmi, ale často i mezi člověkem a zvířetem. Zvířata však mají mezi sebou také různé způsoby komunikace. Mohou to být různé pohyby, mimické projevy, ale i charakteristické zvuky.

Žijí-li pospolu lidé a zířata, vytváří si i mezi sebou různé komunikační systémy, kterými jsou schopni si dát najevo nejen základní životní potřeby, ale mnohdy i emoce. Určitě jste zažili scénku, kdy si dvě sousedky na rohu ulice povídají a u nohou jim vysokým hysterickým hláskem vyštěkává pudlík jedné z nich, jakoby říkal: „ Ty se tady vybavuješ a já bych přitom strašně nutně potřeboval jít do parku, já se tady strašně nudíííííííííííííím“. A co Vaše kočka, která si zcela specifickým mňoukáním vynucuje nějakou ňamku? Víte přesně, co chce, proč právě takhle mňouká. Prostě někdy už tohle použila a vyšlo jí to, Vy jste zareagovali patřičným způsobem a ona to teď opakuje.

Ptáci, z nichž někteří mají dispozice díky utváření hlasového ústrojí napodobovat různé zvuky, mají schopnost do jisté míry imitovat i lidský hlas. Napodobují samozřejmě i jiné zvuky ze svého okolí, ale z reakce jejich lidského hejna, ve kterém žijí, pochopí, že imitování lidského hlasu je nejvíce žádoucí. V mnoha případech bylo pozorováno i zcela vědomé používání určitého slova, slovního spojení nebo zvuku, hlavně v souvislosti s vynucováním si pozornosti člověka nebo potravy apod. Obzvláště nadaní k mluvení jsou kupř. žakové. Pravdou však je, že každý pták je naprostá osobnost a vždy záleží na mnoha okolnostech a výrazně i na majitelích, kteří ovlivní zda a jak bude Váš papoušek mluvit. Větší úspěšnost samozřejmě zaznamenáte, začnete-li s výukou mláděte, naučit se však mohou i dospělí jedinci.

Mláďata papoušků

Ručně dokrmená mláďata papoušků

V posledních letech se velmi rozmohlo dokrmování mláďat, která se odebírají rodičům ve stáří několika dnů až týdnů. Ta jsou potom uměle odkrmována speciálními kašemi člověkem. Při správném zacházení docílíme absolutního odbourání přirozeného strachu z lidí. Ptáci se podstatně lépe aklimatizují v lidské společnosti, snáze se učí. Samozřejmě tato činnost vyžaduje dostatek znalostí, velkou opatrnost a pečlivost. Nebezpečím může být kromě zdravotních problémů i jednostranná fixace mláděte na člověka, který se o něj stará. Tato komplikace hrozí především u velkých druhů papoušků. Je tedy vždy lepší, pokud se o taková mláďata stará více lidí.

Registrace CITES

Pokud se rozhodnete pořídit si takové mládě například z chovatelské stanice, vždy si ji dobře prověřte. Doporučujeme vždy osobní návštěvu. Nenechte si vnutit dovoz až domů. Dobrý chovatel si na Vás udělá jistě dostatek času, ukáže Vám pár, od kterého mládě pochází, seznámí Vás s režimem a krmením, na který je zvyklé. Pokud má mláďat více, nechá Vás vybrat a zodpovědně Vám poradí. Mládě by Vám měl předat již odstavené, to jest samostatně plně žeroucí s upozorněním, čemu věnovat zvláště pozornost. Musí Vás poučit, zda pták podléhá registraci, v kladném případě kde a jak se musíte zaevidovat. Některé druhy ohrožených zvířat a tedy i    papoušků  podléhají tzv. registraci CITES =  mezinárodní dohoda o jejich ochraně a v rámci této dohody jsou evidováni Úřadem pro ochranu životního prostředí. Každý chovatel zde musí takové narozené mládě nahlásit a je povinen jej odpovídajícím způsobem označit - Čip, kroužek.   Vy jako nový majitel máte za povinnost papouška zaregistrovat na sebe na uvedeném místně příslušném úřadě. Chovatel je povinen ve své evidenci zaznamenat, komu a kdy mládě prodal.

Dále si dobře všímejte čistoty prostředí, stavu ptáků, které uvidíte apod. Velké množství dokrmovaných mláďat může např. znamenat, že pocházejí z různých a někdy i neprověřených zdrojů. Nemáte tedy jistotu jejich původu a zdravotního stavu. Rovněž jim není obvykle možné věnovat dostatečnou pozornost a mohou být tedy i socializačně frustrována.

Velkým problémem bývají zvířata importovaná přímo z přírody. Tady bychom chtěli všechny případné zájemce důrazně varovat. Mnohdy výrazně nižší pořizovací cena ovlivní rozhodnutí budoucího majitele. Tito ptáci však vůbec nepatří do chovu laické veřejnosti. Všichni tito ptáci musí být dlouhodobě odborně  karanténovani, problematická bývá často i jejich výživa. Jsou také mnohdy trvale poznamenáni  stresem ze zajetí. Ve svém důsledku pak taková úspora znamená často více či méně dlouhé období oboustranného trápení, které končí v lepším případě prodělečným prodejem nebo darováním, mnohdy však také úhynem.

V této souvislosti rovněž varujeme před inzeráty typu: levně prodám nebo daruji do dobrých rukou. Může se jednat buď o takového nešťastného tvora  nebo ptáčka, který má nějaký výrazný zlozvyk, postižení apod.

Vliv prostředí na chování papouška:

ZakoMějte na paměti, že Váš papoušek bude věrným obrazem prostředí a způsobu života, do kterého jste jej přinesli. Chcete-li, aby byl spokojený klidný, vyrovnaný, hravý a přítulný mazlík, pak musíte dodržovat jednoduchá pravidla. Stejně jako všichni živočichové včetně lidí, potřebuje i on určitý denní řád. Nejedná se samozřejmě o minuty, kdy krmíte, uklízíte jeho klec, věnujete se mu a učíte jej. Veškeré činnosti by měly korespondovat s jeho přirozeným biologickým rytmem. Pakliže odpočívá nebo přímo spí, není vůbec dobré uklízet nebo jej dokonce z klece brát ven a pokoušet se jej něčemu učit. V přírodě je tento rytmus nastavený svítáním a stmíváním. Vy jste schopni tento cyklus částečně regulovat tím, že umístíte jeho klec tak, aby bylo možné večer v určitém čase buď v místnosti zhasnout a odejít, nebo alespoň klec zastínit a ztišit provoz tak, aby mohl odpočívat. Vzhledem k tomu, že v rodinách největší aktivita probíhá ve večerních hodinách, nehrozí obvykle riziko, že budete v létě všichni vstávat ve čtyři hodiny. buzeni Vaším papouškem. Obvyklá doba nočního odpočinku je cca 10 hodin. I Váš papoušek by se měl stát součástí jakéhosi ranního rituálu. Měli byste mu dát najevo, že víte o jeho přítomnosti, promluvit na něj, dát mu do klece vodu a krmení. Odcházíte-li ráno z bytu, není dobře jej hned ráno pouštět z klece a pak jej během pěti minut zavírat zase zpátky.

Měli byste mu dát najevo, že víte o jeho přítomnosti, promluvit na něj, dát mu do klece vodu a krmení.

Po ranním probuzení následuje období zvýšené aktivity, kdy se i v přírodě ptáci čistí, mnozí se koupou, krmí se, komunikují mezi sebou atd. Před odchodem z bytu umístěte do klece např. hračky, které už zná a jsou pro něj atraktivní. Vždy dbejte na jeho bezpečnost. Uvědomte si prosím, že hra je především štípání, loupání, okusování apod. Hračky musí být bezpečné a dostatečně velké a robustní tak, aby z nich nemohl odštípnout např. kousek plastu a spolknout jej. Ostré hrany, nebo vlákna by mohly být problém. Kolem poledne a časně odpoledne aktivita ptáků poklesne. Znovu pak nastává její výrazné zvýšení později odpoledne a navečer. V této fázi dne jsou práci nejvíce učenliví.

Věnovat se svému papouškovi znamená, že by měl být přítomen běžnému domácímu dění. Pokud jste již v ochočení pokročili natolik, že nasedne na vaši ruku a snáší Vaše doteky, můžete jej zkusit vyndat z klece. Mělo by to být vždy v místnosti, kterou zná a kde se orientuje. Zkontrolujte zavřená okna a dveře. V místnosti by nemělo být jiné zvíře. Pokud setrvá u Vás, je nejlépe se posadit a tichým uklidňujícím hlasem na něj mluvit. Pokud odletí a usadí se na nábytku, rostlinách, záclonách či jinde, nechte jej, nepronásledujte ho. Lépe je zůstat v klidu a promlouvat na něj. Pokud by se k Vám vrátil, je to veliké plus ve Vašem vztahu, výraz důvěry. Jinak jej nechte nějakou dobu se rozkoukat, klidně si i zalétat. Lépe než jej lovit a honit, je k návratu do klece ho nalákat. Někdy funguje nějaký pamlsek, který mu dáte do misky tak, aby viděl, že ho tam dáváte, někdy nějaká hračka. Někteří ptáci raději přilétnou nejdříve k Vám a nechají se „dát do klece“ Je dobře jej tichým hlasem zklidnit. Uchopte jej rychlým pohybem přes hřbet a palcem a ukazováčkem lehce obemkněte kolem krku. Pro zklidnění se také velmi osvědčuje položit si jej na hrudník do blízkosti srdce, jeho tep je to, co na papoušky působí jako hypnóza. Vaše velká trpělivost se Vám vrátí v jeho důvěře, nesnažte se tedy spěchat při učení čehokoli nového.

Amazonan zlutolici

Dále si pamatujte, že pokud je prostředí, ve kterém žije, hlučné – hlasitě hrající televize, hudba, velmi hlasité děti, často štěkající pes atd. bude se v této společnosti snažit prosadit -  jak jinak, než hlasitým křikem. Křikem si může také vynucovat pozornost. Pokud je však papoušek několik hodin denně součástí běžného provozu v domácnosti a je již ochočený natolik, že jej to nestresuje, ale je  naopak aktivní pozorovatel nebo účastník, je to pro něj obvykle dostačující náplň dne.

Pokud jej už pouštíte z klece např po návratu z práce, vždy se přesvědčte, že nemůže nikudy uletět, ani není nijak ohrožovaný jinými zvířaty. Je třeba vědět a stále si uvědomovat, že papoušci jsou velice zvědaví a aktivní a také vynalézaví. Pokud jsou mimo klec, pak musí být vždy pod dozorem. Jinak by mohli nejen napáchat nejrůznější škody, ale také si ublížit.

Vycházejíce z našich přímých zkušeností si troufáme tvrdit, že papoušci jsou naprosto fascinující, velice inteligentní a svébytní živočichové. Nejsou vhodnými společníky pro každého, protože soužití s nimi vyžaduje ze strany člověka opravdový zájem, velkou trpělivost a důslednost při jejich výchově. Ale ten, kdo zvládne jejich počáteční plachost a strach a někdy bouřlivou pubertu, dočká se pak na mnoho let společníka, který ve zvířecí říši nemá podobného. Stonásobně  tady platí, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Další díl se věnuje velikosti, provedení a vybavení chovného zařízení.

Zajímavé produkty

    • Naviják RedArc Tuff-Body W/S 10.000
    • Napáječka na cesty
    • Pinzeta na klíšťata

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500